Teknik

Tekniken bygger på en krypterad kommunikation mellan butikens system och Splitgrids egna servermiljö. Splitgrid är i sin tur sammankopplad med bankerna via ett krypterat gränssnitt. Programvaran har därmed tillgång till statistik över sålda varor och kan därmed snabbt och säkert räkna ut, baserat på ett överenskommet avtal, vilken summa som skall komma leverantören till godo. Splitgrid säkrar sedan detta belopp och agerar mellanhand mellan butik och leverantör. Detta reducerar risken maximalt för leverantören och tillfärsäkrar butiken fortsatt drift, påfyllnad av varor och en minskad administration.

Affären mellan butik och leverantör kan bygga på faktura, konsignation eller en mix, tex att säsongsvaror levereras med en generös betaltid och NOS levereras mot konsignation. I båda fall kommer Splitgrid att förmedla betalning och information om sålda varor.

Systemet bakom

Systemet levererar dagliga rapporter till både butik och leverantör vilket kan användas som beställningsunderlag för kommande leveranser.  Splitgrid kan, som en tilläggstjänst, leverera färdig konteringsinformation vilket minskar behovet för manuell bokföring.

Nätverk

Det nätverk som skapas med Splitgrid öppnar för att bygga nya samarbetsformer mellan leverantör och retail-aktör. Med ett fungerande flöde skapas nya möjligheter att göra bättre och fler affärer - ett digitalt nätverk byggs. Därför heter vi Splitgrid.