Om oss

Splitgrid AB har sitt säte i en fd skofabrik i Örebro. Vi har en bred kunskap inom retail, finans och systemutveckling. Utvecklingen av produkten har varit i drift sedan 2016, och är skapat ur ett behov hos en mindre butikskedja.

Vi riktar oss mot leverantörer och butiker som jobbar med sällanköpsvaror, men kan även vara en produkt för fastighetsägare, factoringbolag m fl. 

Bolaget drivs idag av grundarna Jonas Forsman (IT) och Göran Eriksson (retail) tillsammans med några nyckelmedarbetare. 

Splitgrid

Splitgrid är en programvara som med automatik fördelar de medel som kommer in i butiksdatasystemet. Fördelningen kan:

  • Vara procentuell, fast belopp eller en kombination av de bägge.
  • Fördelningen kan ske dagligen, veckovis eller månadsvis.


Med Splitgrid skapas en större trygghet för leverantören, vilket också gör nya samarbetsformer möjliga.

.."med Splitgrid får du möjlighet att våga inleda nya samarbeten med nya butiker".

.."med Splitgrid får du möjlighet att sälja fler varumärken i din butik".