Om tjänsten

Leverantör eller butiksaktör tecknar ett licensavtal med Splitgrid för att få programvaran installerad i den utvalda butiksdatamiljön. Tillsammans med installationen tecknas ett avtal mellan leverantör och butik som reglerar den fördelningar som skall göras. Splitgrid har avtalsmallar. Sedan är fördelningen igång!

Splitgrid levererar samtidigt rapporter och underlag vilka kan användas för påfyllning.

.."med Splitgrid får du betalt direkt när varan sålts".

Så här funkar det

Splitgrid utgår från den artikelstruktur som finns i butiksdatan. Från det utvalda varumärkets försäljning dras den överenskomna fördelningen. Fördelningen sker i samband med butikens dagsavslut och skickas till leverantören (eller annan mottagare) och dess konto i överenskomna intervaller, tex varannan vecka, varje månad osv.