Handelns
nya, säkra betallösning

Splitgrid säkerställer betalningarna mellan leverantörer och butiker per automatik.
Systemet bygger på faktura eller konsignation och fördelar intäkterna när varan sålts över disk. Splitgrid öppnar möjligheterna för mer attraktiva butiker, enklare administration, lägre risker och nya affärer.

Jag vill veta mer!

Nyfiken på Splitgrid? Så här funkar det.

Splitgrid ger ditt företag en möjlighet till ökad omsättning och förbättrad lönsamhet genom att säkerställa betalningsflödet mellan leverantör och butik. Programvaran skapar också möjlighet till ett ökat och förbättrat samarbete mellan säljare och köpare till gagn för bägge parter.

Läs mer: Så funkar det